Johtamismallin kehittämisen perusteet

| Lähivalmennukset | rehtori | itsenäinen opiskelu, johtoryhmätyöskentely, opettajan materiaali ja osaamisen kehittäminen, ryhmätyö | audio, harjoitus, sovellus, teksti, työpohja | noin 180 min

 

 

Ladattavat tiedostot