Monialaista oppimista onnistuneesti -lähivalmennus

| Lähivalmennukset | opettaja | opettajan materiaali ja osaamisen kehittäminen | noin 8 tuntia

Koulun omassa teknologiaympäristössä toteutettava monialainen oppimiskokonaisuus tehostaa oppimisprosessia ja antaa pedagogisen monialaisen mallin. Yhdessä tekeminen säästää opettajien aikaa ja tukee koulua arjen haasteissa!