Monimuotoinen johtajuus ja yhteisöllinen kehittäminen

| Lähivalmennukset | opettaja, rehtori | itsenäinen opiskelu, jatkotyöstettävä materiaali, johtoryhmätyöskentely, opettajan materiaali ja osaamisen kehittäminen | esitys | noin 3 tuntia

Ladattavat tiedostot