Terve elämä – Rantakylä

| Lähivalmennukset | opettaja, oppija | perusopetus | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | arviointi, itsenäinen opiskelu, jatkotyöstettävä materiaali, opettajan materiaali ja osaamisen kehittäminen, ryhmätyö | kuva, opas, projekti, sisältöpaketti, teksti, työkirja, työpohja, video | noin viikko | monialainen | L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen, L4 Monilukutaito, L5 Tieto- ja viestintäteknologian osaaminen, L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen | kaikille yhteinen perustaso

Terve elämä –projektin aikana oppilaat pohtivat terveen elämän eri osa-alueita eri näkökulmista. Innostumista ja motivoitumista tuetaan riittävällä valinnan vapaudella: oppilaat löytävät itse omasta arjestaan ongelman, jonka he pyrkivät ratkaisemaan.

Terve elämä -projekti soveltuu 5.–8. vuosiluokille. Tehtäviä ja ohjeita voidaan tarpeen mukaan eriyttää alaspäin tai ryhmäyttää oppilaat siten, että 5. ja 6. luokkien oppilaat toimivat yhdessä vanhempien oppilaiden kanssa. Näin projektiin saadaan mukaan myös vertaisoppimista.

Projektin aiheeseen tutustutaan kotona ennakkotehtävillä ja sen jälkeen aihetta käsitellään ryhmässä työskennellen. Projektia voidaan tehdä sekä koulussa että kotona.

Oppimiskokonaisuus on ladattavissa myös O365 OneNote-tiedostona, sen voi jakaa linkkinä Google Classroomiin tai esimerkiksi sähköpostilla. Opettajan ohje on laadittu OneNote-versioon, mutta perusteiltaan se on hyödynnettävissä myös muihin versioihin.

Oppimiskokonaisuus on avoinna Rantakylälle toukokuuhun 2022 asti.

Ladattavat tiedostot