Johtoryhmätyöskentelyn perusteet

| Lähivalmennukset | rehtori | itsenäinen opiskelu, jatkotyöstettävä materiaali, johtoryhmätyöskentely, opettajan materiaali ja osaamisen kehittäminen, ryhmätyö | audio, sovellus

Kokonaisuudessa luodaan pohjaa tehokkaalle johtoryhmätyöskentelylle, toiminnan suunnittelulle ja varmistetaan, että jaetun johtajuuden käytänteiden jalkauttamista arjessa ja tiimeissä tuetaan ja seurataan yhteisen vuosikellon kautta.