1.1 Mitä tiedämme jo?

Ryhmänne tehtävänä on pohtia ja kartoittaa, mitä tiedätte jo Amerikoista. Hyödyntäkää jokaisen ryhmän jäsenen tietoja ja osaamista. Keskustelkaa. Kuunnelkaa jokaisen mielipide ja tiedot. Muistista saattaa löytyä yllättäviäkin asioita, kun kaveri auttaa.

Ohje

  1. Piirtäkää paperille ilman apuvälineitä (karttakirjaa, nettiä, kuvia…) kartta Amerikoista.
  2. Lisätkää karttaan paikkoja, joita tiedätte. Sijoittakaa ne kartalle mielestänne oikeisiin paikkoihin.
  3. Kirjoittakaa ja piirtäkää karttaan ja kartan ympärille asioita, joita tiedätte Amerikoista.
  4. Tallentakaa lopuksi kuva kartastanne ryhmänne yhteiseen kansioon.