1.1 Tällainen minä olen

 

a. Minkälainen olet?

Kuvaile itseäsi viidellä sanalla. Kirjoita. Piirrä tai etsi kuvia, joiden avulla voit kertoa itsestäsi myös muille.

 

b. Mitä suunnittelet tai tavoittelet?

Tee lista suunnitelmistasi ja tavoitteistasi. Piirrä tai etsi kuvia, joiden avulla kerrot niistä muille. Kirjoita lista työkirjaasi.