1.2 Ajatuskartta

Tehkää ryhmissä ajatuskartta.

  • Miettikää yhdessä, mitä avainsanoja aiheeseenne liittyy. Listatkaa ne.
  • Avainsanat voivat olla myös lyhyitä aatteita tai ajatuksia, jos ne liittyvät aiheeseen. Mitä enemmän keksitte avainsanoja, sitä parempi!
  • Ryhmitelkää sanoja sen mukaan, miten ne liittyvät toisiinsa.
  • Käyttäkää ajatuskartassa mahdollisimman monia kerätyistä avainsanoista.
  • Ajatuskartan voitte toteuttaa paperilla tai digitaalisesti.

Palauttakaa ryhmänne valmis ajatuskartta yhdessä sovittuun paikkaan.