1.2 Mitä havaitsitte?

Olette nyt kyselleet jonkun aikuisen ajatuksia, pohtineet omia asenteitanne ja tutkineet uutisia ilmastonmuutoksesta. Mitä havaitsitte?

a) Tarkastelkaa yhdessä haastattelusta saamianne vastauksia. Keskustelkaa:

 • Minkälaisia ajatuksia haastateltavilla oli ilmastonmuutoksesta?
 • Toistuivatko samat ajatukset, vai saitteko vastaukseksi eriäviä mielipiteitä?
 • Tuleeko teille mieleen asioita, joita haastateltavat eivät tuoneet esiin?

b) Opettaja on kerännyt asennekyselynne tulokset. Tarkastelkaa tuloksia ja keskustelkaa:

 • Ovatko tulokset hyviä?
 • Onko tuloksissa jotain huolestuttavaa?
 • Mitkä kyselyssä mainituista keinoista olivat sinulle uusia?

c) Keskustelkaa uutisista, joita löysitte ilmastonmuutokseen liittyen. Vastatkaa seuraaviin kysymyksiin:

 • Millaisen kuvan ilmastonmuutoksesta uutiset antavat?
 • Mitä mieltä olette uutisten luomasta mielikuvasta?
 • Mistä aiheesta tai alueelta oli helpointa löytää uutisia?
 • Entä vaikeinta?
 • Oliko löytämissänne uutisissa teille uusia/yllättäviä/hämmentäviä tietoja?
 • Kirjatkaa ilmastonmuutokseen liittyvät käsitteet, joita tuli esiin