1.2 Uutiset kartalle 

Uutiset kertovat paljon yhteiskunnasta: mitä tapahtuu ja miten ihmiset elävät ja toimivat. Tässä tehtävässä tutustutte Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan etsimällä uutisia eri aiheista.  Muistakaa lukea uutisia kriittisesti. Onko uutisen julkaissut verkkosivusto luotettava? Onko itse uutinen järkevä?

Ohje

a) Avatkaa ryhmällenne yhteinen Google My Maps opettajan ohjeen mukaan. Nimetkää kartta selkeästi, jotta erotatte oman ryhmänne kartan. Ohje Google My Mapsin käyttöön löytyy seuraavalta sivulta.

b) Etsikää erilaisia uutisia Pohjois- ja Etelä-Amerikoista:

 • uutisia alueella tapahtuneista luonnonkatastrofeista
 • uutisia yhteiskunnasta ja ihmisten hyvinvoinnista (esimerkiksi kouluista, terveydenhoidosta, politiikasta, ihmisten onnistumisista tai ongelmista)
 • uutisia tasa-arvosta
 • uutisia urheilusta
 • uutinen englanniksi
 • oma valinta

HUOM! Muista tarkastaa uutisen julkaisupäivämäärä sekä lähteen luotettavuus. Vinkkejä uutisten etsimiseen saat tietoteksteistä. 

c) Lisätkää uutisen otsikko ja linkki alkuperäiseen uutiseen Google My Mapsiin oikean paikkakunnan kohdalle. Tehkää tämä kaikille uutisillenne.

d) Tallentakaa karttanne opettajan osoittamaan paikkaan.

e) Kun karttanne on valmis, tarkastelkaa sitä yhdessä ja keskustelkaa:

 • Millaisen kuvan uutisten perusteella saa Pohjois-Amerikasta? Entä Etelä-Amerikasta?
 • Millainen mielikuva teillä on ihmisten elämästä Pohjois-Amerikassa verrattuna Etelä-Amerikkaan? Millaista elämä on näillä alueilla?
 • Onko uutisten luoma mielikuva oikea?
 • Mistä aiheesta tai alueelta oli helpointa löytää uutisia? Entä vaikeinta?

Tavoitteet

 • Opin luomaan oman kartan Google My Mapsiin ja lisään paikkakunnille niihin liittyviä uutisia.
 • Tutustun Amerikoihin kartalla.
 • Harjoittelen lähteiden ja uutisten luotettavuuden tarkastelua.
 • Tutustun Amerikkoihin liittyvään uutisointiin.
 • Pohdin, millaisen kuvan uutiset luovat Pohjois- ja Etelä-Amerikasta.