1.3 Löytöretkeilijän laiva

Olette 1400-luvulla löytöretkelle lähtevän laivan kapteeneja Portugalissa. Miehistöä laivalla on 40 henkeä. Teidän tulee suunnitella merimatkan varustus tuntemattomaan länteen sekä rakentaa laiva, joka kestää tuulen ja myrskyn merellä.

Ohje

a) Tehkää ensin taustatyöt.

 • Lukekaa tietotekstit löytöretkistä.
 • Tutustukaa Ylen nettisivuun Pippurinhimo aiheutti löytöretket.
 • Etsikää vastaukset seuraaviin kysymyksiin. Kirjoittakaa vastaukset muistiin.
  • Mitkä asiat vaikuttivat siihen, että löytöretkille voitiin lähteä?
  • Mitä keksintöjä tarvittiin mahdollistamaan löytöretket?
  • Millaisia laivoja tarvittiin?
  • Millaisia taitoja tarvittiin?

b) Tehkää tarvikelista siitä, mitä tarvitsette laivamatkalle. Varustautukaa vähintään kahden kuukauden matkalle.

 • Mikä on vähimmäismäärä, millä laivan miehistö selviää merimatkasta?
 • Entä jos joku sairastuu?
 • Entä jos tuuli ei nousekaan odotetusti eikä purjelaiva liiku?
 • Miten pidätte miehistön tyytyväisinä?

Esitelkää valmis lista opettajalle, joka antaa teille laivanrakennusluvan, mikäli olette varautuneet riittävästi ja oikeanlaisin tarvikkein.

c) Rakentakaa oma laivanne annetuista materiaaleista. Laivanne tulee

 • kellua lastattuna ilman apuvoimia
 • kestää myrskyt merellä
 • liikkua tuulen voimalla (puhaltamalla) lähtösatamasta löydettyyn rantaan.

Tavoitteet

 • Tutkin 1400–1500-lukujen löytöretkeilijöitä ja maailmankuvaa.
 • Opin tekemään aiheeseen liittyviä tutkimuskysymyksiä.
 • Toimin luovasti ja kekseliäästi ryhmässä.