1.3 Tällainen oppija olen nyt

 

a. Pohdi, minkälainen oppija olet tällä hetkellä.

Käytä hyväksesi alla olevia lauseita. Toteuta tehtävä valitsemallasi tavalla.

Olen…, koska…
Haluan oppia…, koska…
Olen taitava…, koska…
Opiskelussani haluan vaikuttaa…, koska…
Haluan opiskella yhdessä…, koska…
Oma tulevaisuuteni on…, koska…

b. Keskustele sinulle tärkeän aikuisen kanssa.

Kerro, minkälaisen tehtävän teit koulussa. Miettikää yhdessä vinkkejä hyvän tulevaisuuden rakentamista varten. Käytä alla olevia kysymyksiä apunasi tai keksi omat tulevaisuuskysymykset.

  • Minkälaisia asioita on hyvässä tulevaisuudessa?
  • Mitä asioita pitää opiskella nyt, jotta tulevaisuus on hyvä?
  • Minkä vinkin annat tulevaisuuden varalle?
  • Kirjoita työkirjaasi omat tulevaisuuskysymyksesi.

c. Kirjoita muistiin työkirjaan.

Hyvä tulevaisuus rakentuu näistä asioista: …