1.3 Tehkää ajatuskartta

Jatketaan tietojenne kartoitusta. Miettikää seuraavaksi, mitä jo tiedätte ilmastonmuutoksesta. Työskennelkää ryhmässä ja hyödyntäkää jokaisen tietoja ja osaamista. Keskustelkaa ja kuunnelkaa toisianne. Muistista saattaa löytyä yllättäviäkin asioita, kun kaveri auttaa.

a) Keskustelkaa ilmastonmuutoksesta.

 • Mitä se teidän mielestänne tarkoittaa?
 • Mitä tiedätte siitä?

b) Tehkää ajatuskartta aiheesta ilmastonmuutos. Käyttäkää apuna havaintojanne ja käymäänne keskustelua.  Voitte käyttää apuna seuraavia avainsanoja:

 • ilmasto
 • ruoka
 • liikkuminen
 • kierrätys
 • puhdas vesi
 • kestävä kehitys
 • lämpötilojen muutokset
 • sään ääri-ilmiöt
 • uusiutuvat energiamuodot
 • fossiiliset polttoaineet
 • hiilidioksidi
 • hiilijalanjälki
 • metaani
 • lentäminen
 • Hiilinielut

c) Tallentakaa ajatuskarttanne ryhmänne kansioon. Jos teette ajatuskartan paperille, voitte ottaa siitä kuvan.

d) Esitelkää ajatuskarttanne muille ryhmille.