1.4 Keskustelen ja arvioin

 

a. Pitäkää vinkkien vaihtohetki!

 • Anna mielestäsi kolme hyvää vinkkiä sisäisen motivaation kasvattamiseen.
 • Kerro, minkälaisen hyvän tulevaisuuden rakentamisvinkin aikuinen antoi sinulle.
 • Parastakaa paras vinkki!
  Parastaminen tarkoittaa sitä, että muokkaat hyvää vinkkiä omaan tarkoitukseesi sopivaksi.

Sopikaa yhdessä, miten tuette myönteisellä tavalla ryhmäläisiänne keskustelun aikana, esim.

 • kuuntelemme keskittyneesti
 • ilmeemme ja eleemme ovat ystävällisiä
 • peukutamme
 • jokin muu keino, mikä? Kirjoita muistiin.

Kirjoittakaa kaikki käyttämänne tavat paperille ja pitäkää sitä esillä keskustelunne aikana. Tarkkaile omaa käyttäytymistäsi, sillä tehtävässä c arvioit omaa myönteistä toimintaasi keskustelun aikana.

b. Kirjoita muistiin ne vinkit, joita sinä itse voit parastaa ja käyttää.

 • Miten voin kasvattaa sisäistä motivaatiotani?
 • Miten voin rakentaa hyvää tulevaisuutta?

c. Tee itsearviointi.

Muistele, millä myönteisillä tavoilla tuit ryhmäläisten hyvinvointia keskustelun aikana. Voit valita tavat sanapilvestä tai tehdä tavoista oman sanapilven. Valitse vähintään kolme tapaa ja kerro niistä.