1.5 Valitkaa aihe

Olette oppineet jo paljon ilmastonmuutoksesta ja siihen liittyvistä asenteista. Ymmärrätte, miten paljon tiedätte jo aiheesta.  Ehkä tiedätte myös, mitä haluaisitte tutkia lisää? On aika päättää projektityönne aihe.

a) Katsokaa video työtavoista saadaksenne vinkkejä projektityön aiheen ideointiin.

b) Ottakaa esiin tehtävässä 1.3 tekemänne ajatuskartta muistin tueksi. Mistä haluatte saada lisätietoa? Ideoikaa aihettanne ideariihen avulla.

  • Jokainen ryhmän jäsen kirjoittaa paperille vähintään kolme aihetta, jotka häntä ilmastonmuutoksessa kiinnostavat.
  • Esitelkää ideanne ryhmässä ja keskustelkaa niistä.
  • Ideoida lisää. Aiheen keksimiseksi voitte tarvittaessa vielä:
    • pohtia omaa arkielämäänne
    • pohtia eroja ryhmän jäsenten välisessä toiminnassa
    • tutkia nettisivuja ja muita lähteitä

c) Valitkaa yhdessä lopullinen tutkimusaihe projektityöllenne ja kirjoittakaa se muistiin. Kirjoittakaa myös, miksi valitsitte juuri kyseisen aiheen projektityöllenne. 

e) Täydentäkää ajatuskarttaanne tutkimusaiheenne näkökulmasta. Voitte myös tehdä kokonaan uuden ajatuskartan.

d) Esitelkää ja perustelkaa aihe opettajalle. Näyttäkää myös ajatuskartta.