1. Aloitetaan

Projekti alkaa! Tiedätte ehkä ilmastonmuutoksesta paljon jo nyt, mutta kohta tiedätte vielä lisää. Mikä kaikki vaikuttaa ilmastonmuutokseen? Miten ilmastonmuutos näkyy ympärilläsi? Millaisia valintoja voit itse tehdä hillitäksesi ilmastonmuutosta?

Ilmastonmuutosta voi tutkia monista eri näkökulmista. Mikä sinua kiinnostaa eniten? Mikä ryhmäläisiäsi kiinnostaa eniten? Aloitetaan!trt

Tutustukaa alla oleviin tämän vaiheen tavoitteisiin.

Tavoitteet

 • Ymmärrän, että ihmisillä on erilaisia asenteita ja näkemyksiä ilmastonmuutoksesta.
 • Ymmärrän, että ihmisten toiminta vaikuttaa ilmastonmuutokseen.
 • Ymmärrän, että omilla valinn oillani on vaikutusta ympäristöön.
 • Osaan nimetä keskeisiä käsitteitä, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen.
 • Tunnistan eri näkökulmia ilmastonmuutokseen.

Ryhmätyöskentely

 • Työskentelyni edistää ryhmän toimintaa.
 • Huomioin ryhmäni muut jäsenet.​
 • Osallistun aktiivisesti ryhmätyöskentelyyn.​
 • Oma panokseni ryhmän työssä on olennainen projektin kannalta.
 • Ratkon ryhmäni kanssa esiin tulevat ongelmat itsenäisesti.

Tvt-tavoitteet

 • Osaan dokumentoida ja esitellä projektimme Teamsia hyödyntäen.