1. Minä

 

Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet: L1 – L2 – L3

 

Mitä laaja-alaisen osaamisen osa-alueet 1-3 tarkoittavat sinun elämässäsi?

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

Esimerkiksi: luova ajattelu, kriittinen ajattelu, syy-seuraussuhteen ymmärtäminen, opiskelutaidot, luova työskentelyote, päättelykyky, uuden keksiminen, oppimisstrategiat, tiedon rakentaminen, oma näkemys asioista

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Esimerkiksi: yhteistyötaito, suhteet muihin ihmisiin, kaveritaidot, oman kulttuurin tuntemus ja kulttuurien moninaisuuden arvostus, ihmisoikeudet, taiteen, kulttuurin ja kulttuuriperinnön kokeminen, eettinen toiminta, mielipiteen rakentava ilmaisu

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Esimerkiksi: ajanhallinta, lepo, terveet elämäntavat, oman elämän tärkeät arkitaidot, kuluttajataidot, kestävä elämäntapa, ihmissuhteet, itsesäätely, teknologia ja sen vaikutukset omaan ja muiden elämään, oma rahankäyttö, mainonta, kohtuullisuus, jakaminen, säästäminen

Vaiheen tavoitteet

  • Tutustut omiin suunnitelmiisi, tavoitteisiisi ja motivaatioosi.
  • Tunnistat oman sisäisen motivaatiosi ja mitkä asiat siihen vaikuttavat.
  • Harjoittelet turvallista ja kannustavaa keskustelua ryhmässä.
  • Jaat omaa osaamistasi ja opit myös luokkakavereiltasi.
  • Olet luottamuksen arvoinen jäsen ryhmässä. Kuuntelet, kannustat ja annat myönteistä palautetta koko ryhmälle.