1. Osaamisen kehittämisen johtaminen

Osaamisen kehittämisen johtaminen on oleellinen osa organisaation strategista johtamista. Organisaation ydinosaaminen kertoo siitä, mitä organisaatiossa halutaan strategisesti saavuttaa. Ilman osaamisen johtamisen mallia organisaation on mahdotonta uudistua jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Luvun 1 yhteenveto

  • Oppiminen ja hyvinvointi (myös ICT-osaamisen kontekstissa) tukevat toisiaan.
  • ICT-osaamisen kehittymistä tukevan ja mahdollistavan johtamiskulttuurin keskeinen tavoite on oppimaan oppimisen, vertaistuen ja tiimimäisen työskentelyn mahdollistaminen.
  • Yksilöiltä se edellyttää jatkuvaa, omaehtoista oppimista sekä kehittymishalua.
  • Yhteisöiltä se vaatii kykyä vuorovaikuttaa, jakaa osaamista sekä tukea jäseniään.
    Tulevaisuusorientoituneelta osaamisen kehittämisen johtamiselta se vaatii uudenlaisten yhteisöllisten oppimisen ja tuen rakenteiden luomista perinteisten mallien rinnalle.

Ohjaavat kysymykset lukuun 1

Tarkastele organisaatiosi nykyistä tapaa toimia ja pohdi.

Kuinka monessa ydintekemisessä on mukana teknologiaa (ohjelmistoja, alustoja, laitteita, automatisoituja prosesseja)?
Entä kuinka monessa ydintekemisessä on aina mukana useampi henkilö tai rooli?
Mikä tilanne voisi olla vaikkapa viiden vuoden kuluttua?