2.2 Suunnitelkaa tiedonhaku

Suunnitelkaa tiedonhaku huolellisesti. Tietoa voitte hakea kirjastosta, internetistä, oppikirjoista, haastattelemalla asiantuntijoita tai tekemällä kyselyn. Tässä projektissa ryhmänne toteuttaa joko kyselyn tai haastattelun kirjallisen tiedonhaun lisäksi.

Tietoteksteistä saatte lisätietoa tiedonhakuun ja lähteiden merkitsemiseen sekä vinkkejä asiasanoihin.

a) Katsokaa video tiedonhausta.

b) Kirjoittakaa muistiin asiasanoja, joita käytätte tiedon etsimiseen:

c) Mistä haette tietoa? Kirjoittakaa muistiin. Muistakaa lähdekritiikki! 

d) Luokaa opettajan osoittamaan paikkaan oman ryhmänne tiedostot:

  • tiedonhaun tuloksille
  • lähdeluettelolle

e) Jakakaa vastuut tiedonhausta projektisuunnitelman mukaisesti. Esimerkiksi:

  • Kuka etsii tietoa netistä?
  • Kuka etsii tietoa kirjoista?
  • Kuka tekee haastattelun tai suunnittelee kyselyn?

f) Valitkaa, teettekö muun tiedonhaun lisäksi kyselyn vai haastattelunVaiheista 2.3 ja 2.4 löydätte niihin ohjeita.