2.2 Tehkää projektisuunnitelma

Nyt on aika suunnitella oma Amerikat-projekti. Tavoitteena on hankkia tietoa valitsemastanne aiheesta ja jakaa tietoa kavereille. Projektin aikana keräätte tietoa haluamastanne Amerikkoihin liittyvästä aiheesta eri näkökulmista, suunnittelette, miten jaatte tietoa ja suunnittelette myös oppimistuotoksen muille.

Vastatkaa ryhmänne kanssa seuraaviin kysymyksiin, niin saatte oman suunnitelmanne tehtyä.

 1. Valitkaa kaikkia kiinnostava aihe.
  • Miksi aihe on kiinnostava?
  • Mitä tiedätte asiasta jo nyt?
  • Mitä lähdette tutkimaan?
  • Millaisen oppimistuotoksen haluatte tehdä ja esitellä toisille?
 2. Ajatuskartta: Katsokaa tekemäänne ajatuskarttaa ja rajatkaa sen avulla oman projektinne aihe tarkasti.
  • Mitä avainsanoja, aiheita, ajatuksia, tilanteita ja tapahtumia valitsemaanne aiheeseen liittyy?
  • Mitkä asiat eivät kuulu projektiin? Tarkka rajaus helpottaa tekemistä.
 3. Tutkimuskysymys: Kirjoittakaa aiheenne keskeinen tutkimuskysymys ja sitä tukevat apukysymykset (4‒5) suunnitelmaanne ajatuskarttanne avulla.
  • Tutkimuskysymys on sellainen kysymys, jota lähdette selvittämään ja jonka avulla tutustutte aiheeseenne monipuolisesti. Hyvä tutkimuskysymys alkaa usein sanoilla miksi, minkä takia, mitä eroa / yhteistä.
  • Apukysymyksillä selvitätte eri osa-alueita isosta tutkimuskysymyksestä ja ne helpottavat tiedonhakua.
 4. Tavoitteet: Sopikaa yhteiset tavoitteet ja kirjoittakaa ne muistiin.
  • Millaiset työskentelyyn liittyvät tavoitteet asetatte projektillenne?
  • Millaiset tiedolliset tavoitteet asetatte, eli mitä Amerikkoihin liittyvää haluatte oppia ja tietää lisää?
 5. Oppimistuotos
  • Mikä on teidän oppimistuotoksenne eli miten aiotte esitellä tavoitteisiinne pääsyn toisille?
  • Millä tavalla näytätte oman osaamisenne ja esitellä projektinne toisille?
  • Lopullinen oppimistuotoksenne tulee olla digitaalisessa muodossa ladattavissa . Se voi olla esimerkiksi Powerpoint- tai Sway-dokumentti.
  • Tuotoksen tulee sisältää ainakin
   • tekstiä
   • kuvia
   • kartta.
  • Käyttäkää luovuutta ja kekseliäisyyttä!
 • Aikataulu: Onko projekti mahdollinen?
  • Voiko projektin toteuttaa annetussa ajassa? Laatikaa ryhmällenne aikataulu opettajan antaman työskentelyajan perusteella.
  • Milloin projektin eri osat pitää olla valmiina? Laittakaa jokaiselle työskentelykerralle tavoite, mitä pitää valmistua.
  • Voitte halutessanne käyttää alla olevaa mallitaulukkoa suunnittelun apuna.

 • Onko teillä tarvittavat välineet, tilat  ja materiaalit projektin toteuttamiseksi? Kirjatkaa ylös mitä tarvitsette.
 • Työnjako: Listatkaa projektiinne liittyvät tehtävät ja kuka hoitaa mitäkin. Tehtäviä  voivat olla esimerkiksi:
  • Kuka tai ketkä etsivät tietoa ja mistä aiheesta?
  • Mitä materiaalia tarvitsemme? Kuka vastaa, että kaikki tarvittava on käytössämme?
  • Kuka tai ketkä tekevät tarvittavia kuvia, videoita tai piirroksia?
  • Kuka dokumentoi työskentelyämme?
  • Kuka huolehtii, että projekti etenee aikataulussa?
 •  Dokumentointitapa ja -paikka
  • Tallentakaa ryhmänne tiedostot ja materiaalit sopimaanne paikkaan. Huolehtikaa, että kaikilla on pääsy niihin.
 • Kun suunnitelmanne on valmis, näyttäkää se opettajalle.