2.3 Laatikaa kysely

Kyselylomakkeen suunnittelussa on tärkeää, että kysymykset ovat tarkkoja ja ymmärrettäviä. Lomake on myös syytä pitää lyhyenä.

a) Katsokaa video, jossa Kerttu ja Kiuru suunnittelevat kyselyn tekemistä.

b) Suunnitelkaa nyt oma kyselynne. Millainen on hyvä kysely? -tietotekstistä saatte ohjeita siihen. Kirjoittakaa muistiin:

  • Kyselyn aihe
  • Kyselyn kohderyhmä
  • Kuinka monta vastaajaa tarvitaan
  • Miten kyselyyn vastataan (paperilla, suullisesti, Formsilla tai muulla kyselyohjelmalla)

c) Kirjoittakaa kysymykset muistiin.