2.3 Suunnittelemme testausta

Katso ensin video suunnittelun tärkeydestä.

Ryhmällänne on nyt valittuna projektin aihe. Seuraavaksi tehdään projektisuunnitelma. Vinkkejä projektisuunnitelman laatimisesta löydät tämän sivuston lopusta.

Kirjoittakaa muistiin seuraavat asiat:

  1. Projektin tavoitteet.
  2. Alustava suunnitelma.
  3. Alustava aikataulu.
  4. Dokumentointitapa.
  5. Sopikaa oman ryhmän kesken, miten arvioitte työskentelyänne.

Palauttakaa projektisuunnitelmanne yhteisesti sovittuun paikkaan.