2.3 Tiedon valtatielle

Tiedonhaku kannattaa suunnitella huolellisesti. Tämän materiaalin tietotekstit pohjustavat Amerikat-aihetta. Seuraavalla sivulla olevassa Amerikat, asiasanoja on esimerkkejä hakusanoista suomeksi ja englanniksi. Voitte hyödyntää niitä tai keksiä omia. Muistakaa myös yhdistellä asiasanoja, jotta saatte tarkempia hakutuloksia.

Tietoa voitte hakea kirjastosta, internetistä, oppikirjoista, haastattelemalla asiantuntijoita tai tekemällä kyselyn.

Suunnitelkaa tiedonhaku ennen aloittamista. Listatkaa kysymykset, joihin tarvitsette vastauksen.

 • Millaisia asiasanoja käytätte tiedon löytämiseen?
 • Mistä haette tietoa? Muista lähdekritiikki!
 • Minne kirjaatte lähdeluettelon?
 • Jakakaa vastuut tiedonhausta. Esimerkiksi:
  • Kuka etsii tietoa netistä?
  • Kuka etsii tietoa kirjoista?
  • Kuka tekee haastattelun?
  • Kuka suunnittelee kyselyn?

Kun suunnitelmanne on valmis, näyttäkää se opettajalle.

Tavoitteet

 • Harjoittelen tiedonhaun suunnittelua.
 • Harjoittelen aiheeseen liittyvien asiasanojen keräämistä.
 • Pohdin sopivia lähteitä ja niiden luotettavuutta etukäteen.