2.4 Ideoikaa haastattelu

Haastattelu on hyvä tapa saada tietoa asiantuntijoilta tai muilta ihmisiltä. Kun suunnittelette haastattelua, pohtikaa, minkälaista tietoa haluatte vastaukseksi. Haluatteko kerätä kokemuksia, tietää mielipiteitä tai koota tietoa vaikkapa eri tavoista liikkua?

Katsokaa video, jolla Leevi haastattelee kahta tubettajaa. Minkälaista tietoa Leevi saa haastattelusta?

a) Suunnitelkaa kysymykset ennen haastattelua. Näin haastattelu sujuu hyvin ettekä unohda tutkimuksenne kannalta tärkeitä asioita.

b) Päättäkää, miten dokumentoitte haastattelun. Voitte tehdä sen esimerkiksi:

  • videoimalla
  • äänittämällä
  • kirjoittamalla

c) Miettikää, ketä haastattelette.

d) Kirjoittakaa haastattelukysymykset muistiin.