2. Osaamisen kehittämisen strategia

Osaamisen kehittäminen on aina sidoksissa organisaation strategisiin tavoitteisiin ja tahtotilaan. Osaaminen ja niitä tukevat resurssit määrittävät, missä yritys/organisaatio aikoo onnistua.

Luvun 2 yhteenveto

 • Osaamisen kehittäminen perustuu organisaation strategisiin tavoitteisiin ja tahtotilaan.
 • Strategian on ensisijaisesti katsottava tulevaisuuteen ja vastattava tulevaisuuden osaamisen tarpeita.
 • Nykytilakartoituksen avulla voidaan hahmottaa mm. nykyinen tekninen toimintakenttä laitteineen ja sovelluksineen, mutta myös esimerkiksi nykyinen osaamisen jakamisen kulttuuri, joka voi mahdollistaa uudenlaiset tukimallit ja -muodot.
 • Osaamisalueiden määrittelyllä ja kuvaamisella helpotetaan sekä osaamisen kehittämisen strategian arviointia että viestitään osaamisen odotuksista henkilöstölle.

ICT-osaamisen aladimensioita ovat mm.

 • Laitteet ja teknologia
 • Digitaalinen mindset / digitalisaatio-osaaminen
 • Alustat, tietojärjestelmät ja sovellukset
 • Tietotyö / Tietointensiivinen työ
 • Digitaalinen viestintä ja vuorovaikutus
 • Digitaalisen tiedon käsittely
 • Vastuullinen tietotyö
 • Tiedolla johtaminen
 • Ohjelmoinnillinen ja systeeminen ajattelu

 

Ohjaavat kysymykset lukuun 2

Tarkastele organisaatiosi nykyistä osaamisen johtamisen kulttuuria ja tapaa toimia.

Onko organisaation strategiassa huomioitu ICT-osaamisen merkitys toiminnalle ja kuvaus toimintakulttuurin tavoitetilasta?
Onko organisaatiossa vallitsevaa tapaa hyödyntää teknologiaa kartoitettu?
Onko ICT-osaamisen ja teknologian tehokkaan käytön vaikuttavuutta uudistumiseen arvioitu realistisesti?