2. Suunnitellaan

Suunnitellaan-vaiheessa valitsette tutkimuksenne aiheen, muodostatte tutkimuskysymyksen sekä teette projektisuunnitelman. Valitsette myös, millaisen oppimistuotoksen ryhmänne tekee.

 • Projektisuunnitelmasta ilmenee, miten aiotte toteuttaa projektin, mitä tiedonhaun menetelmiä käytätte ja miten ryhmätyön tehtävät jaetaan.
 • Oppimistuotoksella esittelette oman työnne ja oppimisenne toisille.
 • Katsokaa seuraavalla sivulla olevasta Amerikan uutiset 2: Suunnitellaan -videosta pohdintaa aiheen valinnasta.

Tavoitteet

 • Osallistun ryhmässä ideointiin, keskusteluun ja yhteisten asioiden sopimiseen.
 • Opettelen projektisuunnitelman tekemistä.
 • Harjoittelen aiheen rajaamista ja hyvien tutkimuskysymysten tekemistä.
 • Harjoittelen tavoitteiden asettamista.
 • Opettelen hyvien asiasanojen käyttämistä.
 • Työskentelen O365 / Googlen ohjelmilla.

Taitotavoitteet

Valitkaa, mitä taitoja mielestänne tässä vaiheessa harjoitetaan eniten.

 • L1: Ajattelu ja oppimaan oppiminen
 • L2: Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
 • L4: Monilukutaito
 • L5: Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen