2. Suunnitellaan

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Tämän vaiheen aikana teette projektisuunnitelman. Ideoitte myös, minkälaisen haastattelun teette.  On tärkeää tehdä suunnitelma huolella, jotta osaatte ottaa huomioon kaiken, mitä tarvitsette esitykseenne.

Katsokaa ensin vaiheen johdantovideo. Tutustukaa sen jälkeen tavoitteisiin.

Tavoitteet

  • Osaan laatia projektisuunnitelman ryhmätyönä.
  • Osaan muodostaa toimivia tutkimuskysymyksiä.
  • Osaan suunnitella monipuolisen tiedonhaun.
  • Osaan suunnitella vaikuttamiseen pyrkivän oppimistuotoksen.

Ryhmätyöskentely

  • Työskentelyni edistää ryhmän toimintaa.
  • Huomioin ryhmäni muut jäsenet.​
  • Osallistun aktiivisesti ryhmätyöskentelyyn.​
  • Oma panokseni ryhmän työssä on olennainen projektin kannalta.
  • Ratkon ryhmäni kanssa esiin tulevat ongelmat itsenäisesti.

Tvt-tavoitteet

  • Osaan dokumentoida projektimme Teamsia hyödyntäen.