3.1 Etsikää tietoa

Nyt kun olette päättäneet aiheen ja suunnitelleen projektinne, on aika perehtyä aiheeseen ja uppoutua lähteisiin. Aloitetaan tiedon etsiminen!

a) Toteuttakaa tiedonhaku suunnitelmienne mukaisesti:

  • Käykää läpi kirjalliset lähteet.
  • Toteuttakaa haastattelu tai kyselytutkimus.
  • Kuuluuko suunnitelmaanne muita tiedonhankintatapoja?

b) Tehkää koko ajan muistiinpanoja kun etsitte tietoa ja teette kyselyä tai haastattelua.

c) Tallentakaa tiedonhaun tulokset ja lähteet tiedostoihin. 

Pohtikaa seuraavia kysymyksiä tietoa etsiessänne:

  • Onko tiedolla merkitystä teidän aiheenne kannalta?
  • Onko tieto luotettavaa?
  • Onko tieto ajanmukaista?
  • Sekoittuuko tietoon mielipiteitä tai mutu-tuntumaa?
  • Onko tiedontuottajalla voimakas asenne tai pyrkimys?