3.1 Projektisuunnitelman parantaminen

Esitelkää ryhmän projektisuunnitelma toisille ryhmille.
Kommentoikaa muiden suunnitelmia.

Pohtikaa esimerkiksi seuraavia asioita:

  • Osallistuvatko kaikki tekemiseen?
  • Onko kaikki tarvittava tieto testaamista varten?
  • Onko testaus toteutettavissa suunnitellussa aikataulussa?
  • Onko testi toteutettavissa niillä välineillä, jotka teillä on käytössä?
  • Onko dokumentointitapa mietitty riittävän tarkasti?
  • Käytetäänkö dokumentoinnissa monia eri tapoja, esim. kuvia, videoklippejä, tekstejä, muistiinpanoja ja ääntä?

Kirjatkaa muutokset projektisuunnitelmaan.

Palauttakaa projektisuunnitelma yhdessä sopimaanne paikkaan.