3.2 Mitä saitte selville?

Tutkikaa hankkimaanne tietoa yhdessä ja arvioikaa työnne tuloksia. Etsikää tarvittaessa vielä lisää tietoa.

  • Mitä saitte selville?
  • Mitkä olivat vastauksia tutkimuskysymyksiinne?
  • Tarvitsetteko jostakin osa-alueesta lisää tietoa?
  • Miten kerrotte tiedoista oppimistuotoksessanne?