3.2 Mitä saitte selville?

Teillä on nyt kosolti tietoa ilmastonmuutoksesta sekä sen syistä ja vaikutuksista maapalloon.

a) Mitä saitte selville? 

  • Kirjoittakaa tulokset tiivistetysti.
  • Kirjoittakaa myös vastaus tutkimuskysymykseenne.

Katsokaa video tulosten tulkinnasta, esittämisestä ja havainnollistamisesta.

c) Vastatkaa kysymyksiin ja kirjoittakaa muistiin:

  • Mitä tulokset kertovat?
  • Mikä niissä on merkittävää?
  • Mikä niissä on yllättävää?
  • Mitä tulokset kertovat ilmastonmuutoksen merkityksestä?
  • Mitä tiedoista aiotte kertoa muille?
  • Miten tiedon voisi esittää muille?
  • Mitä tiedoista aiotte käyttää vaikuttavassa tekstissä tai tuotoksessa?