3.4 Keskustelen ja arvioin

 

Kerratkaa ensin positiivisen kannustuksen säännöt.

Keskustelkaa:

  • Miten oppimiseesi vaikuttaa se, että opiskelet yhdessä muiden kanssa?
  • Miksi kaikkea ei kannata tehdä kaverin kanssa, vaan työskentelyparia tai ryhmää on hyvä vaihtaa usein?
  • Minkälaisia vaikutuksia hyvällä ilmapiirillä on opiskeluun?
  • Miten sinä itse voit luoda hyvää tunnelmaa ryhmään?
  • Miten itsenäisyys eli se, että saat päättää asioita opiskelussasi, vaikuttaa opiskeluun?