3. Kerätään tietoa

Tässä vaiheessa pääsette hakemaan tietoa suunnitelmanne mukaisesti. Kun tieto on kerätty, tutkitte mitä saitte selville. Saitteko vastauksen tutkimuskysymykseenne? Tarvitsetteko lisätietoa jostakin osa-alueesta?

 • Jakakaa työt ja lähtekää tiedonhakuun!
 • Kirjatkaa löytämänne tiedot ylös. Mitkä olivat tärkeimmät löytönne? Mitä tästä kannattaa kertoa muille?

Katsokaa seuraavaan sivun Amerikan uutiset 3: Kerätään tietoa -videosta vinkit tiedonhakuun.

Tavoitteet

 • Opettelen hakemaan tietoa suunnitelman mukaan eri lähteistä.
 • Opettelen kirjaamaan lähteet ylös.
 • Harjoittelen tietolähteen luotettavuuden tarkastelemista.
 • Työskentelyni ryhmässä edistää yhteisiä tavoitteitamme.
 • Teen päätelmiä löytämistämme tiedoista.
 • Ymmärrän, mitä tutkimuksesta kannattaa kertoa oppimistuotoksessa.

Taitotavoitteet

Valitkaa, mitä taitoja mielestänne tässä vaiheessa harjoitetaan eniten.

 • L1: Ajattelu ja oppimaan oppiminen
 • L2: Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
 • L4: Monilukutaito
 • L5: Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen