3. Osaamisen kehittämisen suunnittelu

Osaamisen systemaattinen kehittäminen on keskeinen osa henkilöstön sitouttamista. Oikein kohdennettuna toimenpiteet vaikuttavat työnantajamielikuvaan, yksilöiden hyvinvointiin ja ne myös auttavat työyhteisöä sopeutumaan muutokseen. Kun kehittymistä tuetaan ja johdetaan, ja siitä viestitään avoimesti, koko työyhteisö tiedostaa osaamisen merkityksen osana kokonaiskuvaa.

Luvun 3 yhteenveto

  • ICT-osaamisen tuki voidaan jakaa karkeasti kahteen laajaan käsitteeseen: tekninen tuki ja osaamisen tuki.
  • Tekninen tuki liittyy digitaalisiin laitteisiin ja järjestelmiin ja niiden suoraan käyttöön liittyvään tukeen.
  • ICT-osaamisen tuki on monisyisempi ja syvempi käsite, joka pitää sisällään mm. tukimallit ja yhteisöllisen työkulttuurin.
  • ICT-osaamisen kehittämisen pohjalla on tulevaisuuteen katsova kehittämisen strategia ja toimintasuunnitelma.
  • Suunnitelma pohjautuu ajankohtaiseen dataan, jossa huomioidaan myös ns. hiljaiset tukimuodot, joista rakenteisiin ja prosesseihin integroimalla voidaan kehittää uudenlaisia tukimalleja.
  • Osaamisen kehittämisen jalkauttaminen on viestintää, vastuuttamista ja etenkin johtamista.

 

Ohjaavat kysymykset lukuun 3

Valmistaudu lukuun pohtimalla alla olevia kysymyksiä oman organisaatiosi kannalta.

Retrospektiivi

Mikä on organisaationne osaamisen tavoitetila nyt?
Minkälaista osaamista tarvitaan?
Mitkä ovat viralliset, viestityt tukimuodot?
Entä epäviralliset, hiljaiset tukimuodot?
Minkälainen on nykyinen osaamisen kehittämisen suunnitelma?
Miten se on viestitty?
Miten se on jalkautettu ja johdettu?

Tulevaisuus

Minkälainen osaaminen / mitkä kyvykkyydet ovat organisaatiollenne oleellisia ja/ tai kriittisiä viiden vuoden kuluttua?
Mitä uusi osaaminen mahdollistaa?
Miten uusi osaaminen näkyy arjessa osaamisvajeen korjaamisen jälkeen?
Minkälaisilla tukimalleilla osaamisvaje ratkaistaan?
Kuka vastaa osaamisen kehittämisen jalkauttamisesta?
Kuka tukee ja mahdollistaa?

Dystopia

Mitä tapahtuu, jos osaamista ei saada kehitettyä?