Projektityöohje

Miten projektisuunnitelma tehdään?

 • Projektin huolellinen suunnittelu kannattaa
 • Hyvin suunnitellut projektit onnistuvat yleensä paremmin ja valmistuvat ajoissa.
 • Projektin työtehtävät kannattaa jakaa niin, että jokainen saa tehdä niitä asioita, joissa on hyvä ja joita tekee mielellään.
 • Työ sujuu paremmin, jos teette ratkaisut tärkeistä asioista yhdessä.Runko suunnitelman tekemiseen:

Projektin aiheeseen tutustuminen:

 • Mitä tiedämme aiheesta jo nyt?
 • Mitä meidän täytyy selvittää?
 • Mistä löydämme tarvittavan tiedon?

Projektin aihe

 • Onko aihe liian monimutkainen tai vaikeasti ymmärrettävä?
 • Löydämmekö tarpeeksi aiheeseen liittyvää lisätietoa?

Aikataulu

 • Onko aikataulu tarpeeksi täsmällinen ja tehty työvaiheiden mukaan?
 • Lupaavatko kaikki noudattaa aikataulua?

Käytettävissä olevat apuvälineet

 • Mitä laitteita meillä on käytössämme (tietokoneet, kirjat, testaamiseen tarvittavat välineet yms.)?

Aiheen rajaaminen

 • Mitkä aiheeseen liittyvät asiat eivät kuulu tähän projektiin?
 • Onko projekti toteutettavissa? Ottakaa huomioon aikataulu ja käytössä olevat välineet.

Roolit

 • Mistä etsimme tietoa? Kuka etsii?
 • Kuka kuvaa tai etsii valokuvat esitykseen? Kuka piirtää kuvat?
 • Kuka suunnittelee videot? Kuka kuvaa videot? Kuka esiintyy videoilla?
 • Kuka kirjoittaa esityksen valmiiksi?

Voitte sopia muistakin asioista, jos niitä tulee mieleen!

Projektin aikataulu on keskeinen osa suunnitelmaa. Aikataulun avulla voitte suunnitella, milloin teillä on aikaa tehdä projektia. Aikataulutuksen ja tukena kannattaa käyttää lukujärjestystä.

Vinkkejä aikataulun tekemiseen

 • Milloin pääset tietokoneelle tai kirjastoon hakemaan tietoa?
 • Milloin sinulla on aikaa tehdä projektia?
 • Milloin olet koulussa?
 • Teetkö työtä kotona? Milloin olet harrastuksissa tai aiot levätä tai nähdä kavereita?

Ota huomioon, milloin projektin pitää olla valmis. Aloita ajoissa!