3. Taitoni

Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet: L3 – L4 – L5

 

Mitä laaja-alaisen osaamisen osa-alueet 3-5 tarkoittavat sinun elämässäsi?

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Esimerkiksi: ajanhallinta, lepo, terveet elämäntavat, oman elämän tärkeät arkitaidot, kuluttajataidot, kestävä elämäntapa, ihmissuhteet, itsesäätely, teknologia ja sen vaikutukset omaan ja muiden elämään, oma rahankäyttö, mainonta, kohtuullisuus, jakaminen, säästäminen

L4 Monilukutaito

Esimerkiksi: kyky ymmärtää erilaisia viestejä: tekstit, erilaiset symbolikielet, kehonkieli, ilmeet, ääni, kirjoitus, erilaisten viestintävälineiden käyttötaito, kriittinen ajattelu, erilaiset tekstit, omien vahvuuksien käyttö osallistumisessa ja vaikuttamisessa

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

Esimerkiksi: teknologia opiskelun välineenä tiedonhaussa ja tuottamisessa, tutkiva ja luova työskentely, verkostoituminen, vastuullisuus, turvallisuus, ergonomisuus

 

Vaiheen tavoitteet

  • Tunnistat laaja-alaisen osaamisen taitoja, joita osaat jo nyt.
  • Tunnistat laaja-alaisen osaamisen taitoja, joita sinun pitää opetella.
  • Opit ymmärtämään sisäiseen motivaatioon vaikuttavia tekijöitä.
  • Jaat omaa osaamista ja opit myös luokkakavereilta.
  • Olet luottamuksen arvoinen ryhmän jäsen ja kuuntelet, kannustat ja annat myönteistä palautetta koko ryhmälle.