3. Tutkitaan

On aika selvittää, mitä tietoa löydätte ilmastonmuutoksesta. Löydättekö tiedonhaulla vastauksen tutkimuskysymykseenne? Entä mitä tietoa saatte haastattelun tai kyselyn avulla?

Katsokaa ensin vaiheen johdantovideo. Tutustukaa sen jälkeen tavoitteisiin.

Tavoitteet

 • Osaan hakea tietoa monipuolisesti erilaisista lähteistä eri kielillä.
 • Osaan arvioida tiedon tarkoituksenmukaisuutta tutkimuskysymyksen kannalta.
 • Osaan arvioida tiedon ja lähteen luotettavuutta.
 • Osaan merkitä lähteet yhdenmukaisesti.
 • Osaan arvioida tiedon merkitystä.
 • Osaan tehdä päätelmiä tiedonhaun perusteella.

Ryhmätyöskentely

 • Työskentelyni edistää ryhmän toimintaa.
 • Huomioin ryhmäni muut jäsenet.​
 • Osallistun aktiivisesti ryhmätyöskentelyyn.​
 • Oma panokseni ryhmän työssä on olennainen projektin kannalta.
 • Ratkon ryhmäni kanssa esiin tulevat ongelmat itsenäisesti.

Tvt-tavoitteet

 • Osaan dokumentoida projektimme Teamsia hyödyntäen.
 • Osaan käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa tiedonhaussa.