4.1 Olkaa luovia!

Tutkikaa projektisuunnitelmaanne. Millaista oppimistuotosta siellä suunnittelitte? Vieläkö idea toimii vai muokkaatteko suunnitelmaanne?

Kootkaa yhteen kaikki projektinne materiaalit. Rakentakaa oma oppimistuotoksenne. Olkaa innovatiivisia ja kekseliäitä. Hyödyntäkää omaa osaamistanne monipuolisesti ja käyttäkää teknologiaa luovasti.

Valmistautukaa esittelemään oppimistuotoksenne opponoijille. Opponointikierroksen jälkeen ryhmänne voi vielä parantaa omaa työtään ja harjoitella lisää esiintymistä.

Projektianne esitellessänne kerrotte työnne etenemisestä, keräämistänne tiedoista ja esittelette lopullisen oppimistuotoksenne.

Kaikissa oppimistuotoksissa pitää olla:

 • otsikko
 • ryhmän itselleen asettamat tavoitteet
 • tutkimuskysymys/tutkimuskysymykset
 • tiedonhaun tulokset ja lähdeluettelo
 • kartta
 • kuvia

Työhön voi liittää myös:

 • videoita
 • diagrammeja
 • kaavioita
 • ääntä
 • animaatiota
 • toiminnallista tekemistä
 • itse tehty lyhytelokuva