4.1 Olkaa luovia!

Olette etsineet tietoa ja saaneet vastauksen tutkimuskysymykseenne. Nyt tehtävänne on päättää, mitä tietoa haluatte kertoa muille. Tavoitteena on yrittää vaikuttaa muihin. Yrittäkää saada muutos aikaan itsessänne, koulukavereissanne, kotona ja koulun henkilökunnassa. Käyttäkää luovuuttanne, mielikuvitustanne ja ryhmästänne löytyviä taitoja!

  • Tarkistakaa suunnitelma ja työnjako projektisuunnitelmastanne. 
  • Katsokaa ohjeita ja vinkkejä Vaikuttava teksti -sivulta.
  • Katsokaa esimerkki Leevin pohdinnasta mainosvideoksi.

a) Tehtävässä 2.1 valitsitte, millaisen vaikuttavan tekstin tai tuotoksen teette. Kirjatkaa:

  • Minkä muutoksen haluatte saada aikaan?
  • Mikä on pääväitteenne eli iskulauseenne tai tuotoksenne otsikko?
  • Kenelle vaikuttava teksti on suunnattu eli mikä on sen kohderyhmä?
  • Missä, miten ja millaisessa tilaisuudessa tai tilanteessa toteutatte vaikuttamisideanne?

b) Työstäkää tuotos valmiiksi.

c) Liittäkää tuotoksenne, siihen johtava linkki tai siitä otettu kuva tai video Teamsiin tai opettajan osoittamaan paikkaan.