4.2 Esityksen tekeminen

  • Tehkää innostava esitys!
  • Muistakaa sopimanne roolit ja pitäkää huolta aikataulusta.
  • Olkaa luovia!
  • Tallentakaa valmis esityksenne yhteisesti sovittuun paikkaan.