4.2 Kootkaa esitys

Seuraavaksi kokoatte esityksen, jossa näytätte, miten projektin teitte. Kootkaa yhteen kaikki projektinne materiaalit. Valmistautukaa esittelemään projektinne ensin opponoijille. Opponointikierroksen jälkeen ryhmänne voi vielä parantaa esitystä ja harjoitella lisää.

a) Kootkaa projektistanne digitaalinen esitys. Tehtävässä 2.1 päätitte, mitä ohjelmaa esityksen kokoamiseen käytätte, mutta voitte muuttaa suunnitelmaanne tarvittaessa. Esityksen tulee sisältää ainakin:

 • otsikko
 • tutkimuskysymys/-kysymykset
 • tiedonhaun tulokset
 • lähdeluettelo
 • vaikuttavan tekstinne tai tuotoksenne kuvaus
 • kuvia ryhmän työskentelystä ja tutkimuskohteista
 • kuva, joka selventää aihettanne
 • animaatio

b) Ideoikaa esitykseen havainnollistavia elementtejä. Lisätkää esitykseen esimerkiksi:

 • videoita
 • tilastoja
 • diagrammeja, kaavioita
 • ääntä
 • toiminnallista tekemistä (tietovisa, työpaja)

c) Jakakaa roolit ja ryhtykää toteuttamaan esitystänne.

d) Valmistautukaa esittelemään esityksenne opponoijille. Kertokaa työnne etenemisestä, keräämistänne tiedoista ja esitelkää ideanne vaikuttavasta tuotoksestanne. Työn ei tarvitse olla vielä valmis.