4.2 Oppikaa opponoinnista!

Esittävä ryhmä

Esittäkää projektinne opponoijille. Kertokaa, mitä olette projektissa tehneet ja esitelkää oppimistuotoksenne. Sen ei tarvitse olla vielä valmis!

Opponoiva ryhmä

Sopikaa, kuka kirjaa ylös palautteen esittävälle ryhmälle. Pyrkikää auttamaan toista ryhmää työn parantamisessa. ”Ihan kiva” -kommentit eivät riitä. Vinkkejä opponoijille:

  • Toteutuvatko ryhmän itselleen antamat tavoitteet?
  • Saako projektin etenemisestä tarpeeksi hyvin selvää?
  • Saatteko esityksestä uutta tietoa Amerikoista?
  • Onko tuotoksessa kaikki sovitut asiat?
  • Voisiko esitykseen vielä lisätä jotain? Mitä haluaisit itse nähdä/kuulla asiasta?
  • Oliko esiintyjien toiminta selkeää: kuuluiko ääni, etenikö esitys sujuvasti, otettiinko katsekontaktia yleisöön?
  • Kuunnelkaa ja seuratkaa esitys tarkasti.
  • Kirjatkaa palaute ylös ja kertokaa se myös suullisesti.

Vaihtakaa opponoinnin jälkeen osia.