4.3 Oppikaa opponoinnista

Opponoinnin tarkoitus on antaa ja saada palautetta. Esityksen ei tarvitse tulla kerralla valmiiksi, vaan voitte vielä parantaa sitä saamanne palautteen perusteella.

a) Katsokaa opponoinnista kertova video.

b) Esittäkää työnne toiselle ryhmälle ja ottakaa vastaan palautetta.

c) Antakaa palautetta.

Vinkkejä palautteen antoon:

  • Saiko ryhmä vastauksen tutkimuskysymykseensä?
  • Saako projektin etenemisestä tarpeeksi hyvin selvää?
  • Onko tuotos vaikuttava?
  • Onko esityksessä kaikki sovitut asiat?
  • Voisiko esitykseen vielä lisätä jotain?