4.4 Keskustelen ja arvioin

 

a. Kerratkaa ensin positiivisen kannustuksen säännöt.

b. Kerro sitten ryhmällesi omasta tavoiteradasta tai -polusta vihje kerrallaan.

Muiden tehtävänä on arvata tavoite ja kannustaa tavoitteen saavuttamisessa. Esimerkki

  • VIHJE 1 Tavoitteeni liittyy itsestä huolehtimiseen ja arjen taitoihin.
  • VIHJE 2 Se auttaa voimaan hyvin ja jaksamaan koulussa.
  • VIHJE 3 Siihen tarvitaan 10 tuntia kerrallaan.

(Esimerkin vastaus on uni.)

c. Tee vertaisarviointi

Arvioi parin kanssa, miten te kaksi onnistuitte ryhmän myönteisessä tukemisessa. Vastatkaa vuorotellen alla oleviin väitteisiin kyllä tai ei. Perustelkaa toisillenne vastauksenne.

  • Toimin, kuten olimme ryhmässä sopineet, jotta kaikki tuntisivat olonsa turvalliseksi.
  • Kuuntelin puhujaa.
  • Minulla oli ystävällinen elekieli.
  • Kannustin näyttämällä peukkua.
  • Kannustin sanallisesti.
  • Oma toimintani tuki ryhmän hyvinvointia tehtävän aikana.