4.4 Tehkää timanttia

Keskustelkaa saamastanne palautteesta. Oliko työssänne kaikki kohdallaan? Mitä opponoijien ideoita voisitte hyödyntää?

a) Parantakaa esitystänne saamienne vinkkien perusteella.

b) Katsokaa video esitykseen valmistautumisesta ja roolijaosta.

c) Pitäkää aiemmin sovitut roolit tai sopikaa uudet.

d) Harjoitelkaa esitystä. 

Esiintyjien muistilista:

  • Suunnitelkaa etukäteen ryhmän jäsenten puheenvuorot.
  • Harjoitelkaa esitys.
  • Puhukaa kuuluvasti ja ottakaa katsekontakti yleisöön.
  • Älkää välittäkö pienistä kömmähdyksistä, niitä sattuu kaikille.
  • Älkää ylittäkö esitykselle varattua aikaa. Harjoitelkaa etukäteen ja mitatkaa, kuinka kauan esitys kestää. Lyhentäkää tai pidentäkää esitystä tarvittaessa.
  • Varatkaa aikaa kysymyksille ja kommenteille.
  • Pitäkää hauskaa!