4.4 Tehtävä: Tietokatsaus

Kun olette hakeneet tietoa suunnitelmanne mukaisesti ja kootkaa tieto esitykseksi.

Esityksestä tulisi käydä ilmi:

  • Mikä havainto on projektinne pohjalla?
  • Mikä on STEAM-projektinne aihe?
  • Mitä tietoa teillä oli aiheesta etukäteen?
  • Mistä haitte tietoa?
  • Mitä tietoa löysitte?
  • Malleja ongelman ratkaisemiseksi.

Esitelkää koostamanne tietokatsaus muille.

Kuunnelkaa aktiivisesti muiden esityksiä ja valmistautukaa kommentoimaan. Kiinnittäkää huomio muun muassa seuraaviin asioihin:

  • Onko aihe ymmärrettävä?
  • Tukeeko haettu tieto aiheen käsittelyä?
  • Onko lähteitä käytetty monipuolisesti?
  • Onko tietoa tarpeeksi?