4. Osaamisen kehittämisen arviointi

Osaamisen kehittämisen nykytilan arviointi edellyttää sekä tehtyjen toimenpiteiden arviointia että tulevien toimenpiteiden suunnittelua muuttuvaan toimintaympäristöön peilaten. Osaamisen johtaminen on jatkuva prosessi.

Luvun 4 yhteenveto

  • Osaamisen kehittämisen onnistumista peilataan laajoihin strategisiin tavoitteisiin sekä osaamisen kehittämisen suunnitelmien yksityiskohtaisempiin tavoitteisiin.
  • Osaamisen kehittämisen strategiset tavoitteet valitaan siten, että niiden onnistumista pystytään arvioimaan.
  • Arviointi on jatkuvaa, säännöllistä ja ennakoivaa.
  • Arviointitapa ja arvioinnin syklisyys on päätettävä ennen jalkauttamista.
  • Mittaroinnin lisäksi esimerkiksi keskustelut ja vuoropuhelu eri roolien kanssa ovat tärkeitä.
  • Arvioinnin ja mittaroinnin huolellinen dokumentointi tukee arvioinnin jatkuvuutta sekä helpottaa kehittämiskohteiden viestimistä työyhteisölle.

 

Ohjaavat kysymykset lukuun 4

Pohdi oman organisaatiosi kannalta.

Kuinka relevantteja esimerkiksi ennen pandemiaa tai jotain toista toimialaa ravistelevaa kriisiä tekemänne osaamisen kehittämisen strategiset linjaukset tänään ovat?

Tukiko organisaationne ICT-/teknologiastrategia sopeutumista uuteen tilanteeseen?

Mitä olisitte voineet tehdä toisin, jos olisitte osanneet ennustaa kriisin
Mitä olisi pitänyt varmistaa ja tukea paremmin?

Mitä kokemuksia sinulla on teknologian roolista muutoskyvyn vahvistajana?