4. Tavoitteeni

Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet: L5 – L6 – L7

 

Mitä laaja-alaisen osaamisen osa-alueet 5-7 tarkoittavat sinun elämässäsi?

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

Esimerkiksi teknologia opiskelun välineenä tiedonhaussa ja tuottamisessa, tutkiva ja luova työskentely, verkostoituminen, vastuullisuus, turvallisuus, ergonomisuus

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

Esimerkiksi sinnikkyys, yritteliäisyys, tavoitteellisuus, oma vastuu yhteiskunnan jäsenenä, ryhmätoiminta, verkostoituminen, itsenäinen työskentely, järjestelmällisyys, pitkäjänteisyys, ajantaju

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Esimerkiksi asioihin vaikuttaminen, demokratia, kestävä kehitys, mielipiteen perusteltu ilmaisu, osallisuus, päätöksenteko, vastuullisuus

Vaiheen tavoitteet

  • Opit suunnittelemaan ja toteuttamaan lähitulevaisuudessa olevan tavoitteen.
  • Opit antamaan ja saamaan apua tavoitteeseen päästäksesi.
  • Opit arvioimaan omia ja muiden tavoitteita.
  • Jaat omaa osaamista ja opit myös luokkakavereilta.
  • Olet luottamuksen arvoinen ryhmän jäsen ja kuuntelet, kannustat ja annat myönteistä palautetta koko ryhmälle.