4. Toimitaan

Tässä vaiheessa valmistaudutte sekä vaikuttamaan että jakamaan tietoa ilmastonmuutoksesta. Suunnittelette vaikuttavan tekstin tai tuotoksen sekä kokoatte projektista digitaalisen esityksen. Ennen kuin ne valmistuvat, pääsette vielä opponoimaan toisianne.

Katsokaa ensin vaiheen johdantovideo. Tutustukaa sen jälkeen tavoitteisiin.

Tavoitteet

 • Osaan yhdistää hankkimani tiedot ja esitellä ne.
 • Tunnistan vaikuttamisen keinoja ja osaan käyttää niitä tuotoksessamme.
 • Osaan laatia selkeärakenteisen esityksen projektista ryhmäni kanssa.
 • Osaan antaa rakentavaa palautetta toisten työstä.
 • Osaan parantaa työtämme saadun palautteen perusteella.

Ryhmätyöskentely

 • Työskentelyni edistää ryhmän toimintaa.
 • Huomioin ryhmäni muut jäsenet.​
 • Osallistun aktiivisesti ryhmätyöskentelyyn.​
 • Oma panokseni ryhmän työssä on olennainen projektin kannalta.
 • Ratkon ryhmäni kanssa esiin tulevat ongelmat itsenäisesti.

Tvt-tavoitteet

 • Osaan dokumentoida ja esitellä projektimme Teamsia hyödyntäen.