4. Toimitaan

Nyt on aika toimia!

Tässä vaiheessa toteutatte oppimistuotoksenne projektisuunnitelmanne mukaisesti. Miten haluatte esitellä oman osaamisenne ja projektinne toisille? Miten saisitte toiset toimimaan ja oppimaan teidän aiheestanne?

 • Muistakaa huolehtia työnjaosta. Sopikaa yhdessä, kuka tekee mitäkin.
 • Ennen tuotoksen valmistumista saatte palautetta työstänne. Palautteen jälkeen parantakaa ja viimeistelkää tuotoksenne parhaaksi mahdolliseksi.
 • Harjoitelkaa kertomaan projektistanne muille ja esittelemään oppimistuotoksenne toisille.

Katsokaa seuraavan sivun videosta Amerikan uutiset 4: Toimitaan vinkit esityksen rakentamiseen.

Tavoitteet

 • Suunnittelen ja toteutan oppimistuotoksen, jossa esittelemme projektimme ja oppimamme asiat toisille.
 • Osallistun aktiivisesti ryhmän työskentelyyn.
 • Annan palautetta eli opponoin toisten työtä.
 • Otan vastaan palautetta toiselta ryhmältä.
 • Osaan parantaa työtämme palautteen perusteella.
 • Harjoittelen esitystä.

Taitotavoitteet

Valitkaa, mitä taitoja mielestänne tässä vaiheessa harjoitetaan eniten.

 • L1: Ajattelu ja oppimaan oppiminen
 • L2: Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
 • L4: Monilukutaito
 • L5: Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen